Ring oss nu 850541065

Standardvillkor

Standardvillkor för Satellit Bredband tjänster och tillämplig utrustning som gäller i Sverige

 
 
Ditt avtal är med Europasat och det består av;
(i) Dessa villkor och krav (V&Ks)
(ii) Prisplan som fastställer de ekonomiska förutsättningarna för den plan du väljer
(iii) Bifogad orderbekräftelse

Vänligen läs igenom detta avtal noggrant eftersom det innehåller viktig information om dina rättigheter och eventuella restriktioner på dessa samt dina skyldigheter gentemot oss.

Definitioner

I detta dokument har dessa ord följande betydelser:
”Vi”,”Vår”,”Oss” hänvisar till Breiband.no, med säte på Høgdaveien 1 1540, Vestby,Norge, som din tjänstleverantör
”Du”,”Din”, ”Du själv” hänvisar till dig, abonnenten av avtalet som konsument;
”Avgift(er)” avser vilket belopp som ska betalas av dig för tjänsten enligt detta avtal, inklusive förskottsbetalning, planavgift, utrustningskostnader samt engångsavgifter, till exempel installationsavgifter samt användningsavgift eller avgifter för tjänster från tredje part. Se prisplanen på vår hemsida;
”Kompetent Myndighet” betyder användningsnämnden för elektronisk kommunikation och alla andra myndigheter i Sverige i samband med tillhandahållandet av teletjänster till konsumenterna;
”Utrustning” innehåller satellitmottagare (TRIA), antenn och modem. Enheten innehåller inte enheten (dator,bärbar dator) som du använder för att använda eller ta emot någon av tjänsterna. Utrustningen har lämnats till dig genom leasing.
”Kvalitetspolicy för nätverk” den trafikledningspolicy som gäller för tjänsten för att säkerställa god och acceptabel delning av satellitnätverket;
”Montör” är den personen eller teamet som vi väljer att installera och slutföra utrustningen. Installationsvillkor och kostnader kommer att övernskommas mellan dig och tredje part.
”Tjänster” Inviduellt kallad tjänst eller kollektivt kallad tjänsten betyder satellit bredbandtjänsten som ger dig tillgång till internet och eventuella ytterligare tjänster som TV och telefon via satellit.
”Satellit leverantör” betyder Euro Broadband Retail sarl, ett aktiebolag som är organiserat och etablerat enligt Schweiz lagar med säte på EPFL Innovation Park Batiment JCH-1015 Lausanne, Schweiz, företaget som erbjuder oss de tjänster som vi respektive erbjuder till dig;
”Förskott” innebär en engångsbetalning som begärts om undersökningen av kreditkontrollen inte är tillfredsställande.

Omfattning

Syftet med detta avtal är att bestämma villkoren för hur vi tillhandahåller Tjänster och Utrustning till dig för din personliga och icke-kommersiella användning. Du är inte tillåten att använda tjänsten och relevant utrustning för kommersiella ändamål. Detta avtal utgör en laglig och bindande skyldighet för varje part och genom att begära ett vederbörligen undertecknat orderformulär och tillämplig utrustning, bekräftar du att du är behörig att ingå en nuvarande överenskommelse.
Avtalet startar när tjänsten är aktiverad. Genom att acceptera avtalet godkänner du att full betalning av förskott och alla andra avgifter för tillhandahållande av Tjänsten och tillämplig utrustning vid förfallodagen

Kreditkontroll

Vi förbehåller oss rätten att göra kreditkontroller av dig och att ge information om din betalningshistorik till kreditinstitut som vi väljer. Vi kan också ensidigt avvisa din begäran om Tjänst som lämnats in av vederbörligen undertecknat Orderformulär för någon eller alla Tjänster utan ansvar eller skyldighet att ge sådana skäl till dig.
Vi kommer att informera dig om ett sådant vägran inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av din beställningsblankett. En sådan avvisning kommer att innefatta en snabb återbetalning av vilken summa du har betalat i förhållande till de nekade tjänsterna.

Förskott

Eftersom vi förbehåller oss rätten att göra en lämplig kreditkontroll på dig innan avtalet genomförs, kräver vi normalt att du betalar en förskottsbetalning innan du installerar utrustningen.
Om förskottsbetalningen inte betalats på förfrågan, förbehåller vi oss rätten att ta ut en samlingsavgift som anges på vår webbplats och / eller försena eller försena det avtalade installationsdatumet och / eller begära leverans, om något, Utrustning
som vi hade gett dig i god tro för att underlätta leveransen av Tjänsterna och / eller rätten att ta bort allt Utrustning som tillhandahålls med eller utan föregående meddelande till dig.

Installation

Du måste välja våra installatörer för att utföra installationen av utrustningen för att aktivera tjänster och lämplig anslutning från enheten till modemet. När vi har fastställt lämpligt bevis på anslutning, kräver vi att du undertecknar beställningsformulär medan vår installatör fortfarande är med dig. Om du misslyckas med att slutföra dessa dokument eller av någon anledning inte mottas från oss anses du ha accepterat dessa dokument som bilagor till denna Avtal och annan dokumentation som vi har lämnat till dig angående Tjänsterna och Utrustningen när Utrustningen används för att utnyttja Tjänsterna, till exempel första gången Internet uppnås.

Period och förnyelse

Du måste förbli i avtalet i minst 12 (tolv) månader (“Minsta period”) om inte en annan period anges för den plan du väljer. Efter att Minimiperiodens utgång har löpt ut, förnyas avtalet varje månad (“Förnyelsebas”) om du inte godkänner en ny Minimiperiod eller avslutar detta avtal enligt dessa användarvillkor.

Tidig uppsägning

Om du befinner dig utanför din minsta period kan du avbryta prenumerationen när som helst, men du måste ge oss 30 dagars skriftligt meddelande. Om du befinner dig inom din Minsta Period måste du betala en avgångsavgift som motsvarar antalet kvarstående månader i din Minsta Period multiplicerad med 289 kr. Avtalet kan annars avslutas genom att vi ger oss minst 60 dagar före skriftligt meddelande. Du kan inte betala en avbokningsavgift i det här fallet.

Ångerätt för distansförsäljning eller försäljning utanför fasta affärslokaler

Du har rätt att dra tillbaka från ett avtal som ingåtts genom distansförsäljning eller försäljning utanför permanenta affärslokaler utan någon grund till och med 14 (fjorton) dagar efter leveransdatumet av Utrustningen genom att skriftligen meddela oss med uppsägningsmeddelandet vi har gett dig , enligt lagen om upphävande. Om du väljer att använda din rätt att återkalla avtalet måste du returnera utrustningen till oss på egen bekostnad enligt villkoren i den relevanta klausulen
Om tjänsten har aktiverats i enlighet med din skriftliga förfrågan innan de 14 dagarna löper ut och du väljer att dra tillbaka från avtalet kommer du att vara ansvarig för eventuella avgifter som är relaterade till alla tjänster som du har fått fram till datumet för effektiv avbokning ingår eventuella inbetalningsavgifter. Alla giltiga avgifter kommer att dras av från eventuella ersättningar som du har rätt till. Vi kommer att förse dig med en slutlig faktura som anger eventuella avgifter som uppstår och eventuellt nettobalans som vi dra nytta av eller betalas. Vi kommer antingen att kräva något belopp som vi har rätt till eller återbetala någon balans till dig inom 14 dagar efter att vi har slutfört vår inspektion av utrustningen.

Ändringar i dina villkor, tjänster eller avgifter

Vi kan ändra avtalet, tjänsterna eller avgifterna när som helst. Vi informerar dig i förväg genom relevant anmälan via e-post / faktura. Om vi ställer in avgifterna eller ändrar Tjänsterna eller avtalet, förutom om någon ökning krävs enligt lag eller annan tillsynsmyndighet, har du rätt att ta ut avtalet tidigt utan att betala en avgångsavgift. Om du inte gör något inom 30 dagar från det datum då vi meddelade dig några ändringar anses du ha accepterat ändringarna.

Tjänsten

Endast kanal

Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att våra tjänster är kända som “Endast kanal” eftersom vi inte har någon inverkan på information som sänds via våra tjänster via Internet. Följaktligen garanterar och åtar du dig att all information som uppstår från, sänds och / eller skickas av eller för din räkning via våra tjänster är ditt eget ansvar.

Använda Tjänsten

Som tjänsteleverantör godkänner du att vi inte kontrollerar, godkänner eller censurerar materialet som är tillgängligt för Tjänsten och Internet. Du godkänner att material från tredje part kan vara olagligt, vilseledande, stötande eller vilseledande. Du använder detta på egen risk och omfattas av alla tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar. Vi garanterar inte att de uppgifter och tjänster som du får tillgång till via Tjänsterna kommer att vara lämpliga för dina ändamål och krav. Du bekräftar att informationen och tjänsterna som du får komma åt via Tjänsterna inte nödvändigtvis är fullständiga, korrekta, uppdaterade eller fria från fel.
Vi tillåter inte dig eller andra att vara irriterande eller orsaka problem för oss eller andra användare på något sätt. Detta inkluderar hacking, nätverkskryptering eller liknande procedurer eller att skicka oönskade meddelanden utan rimlig anledning, skicka skräppost eller använda anonyma avsändare eller olika servrar eller på annat sätt. Om du skickar sådana meddelanden via Tjänsten kan du vara ansvarig för brott eller åtal och vi kan upphäva och koppla bort din användning av någon eller alla Tjänsterna och sådana åtgärder från vår sida kan leda till att du måste betala Avgifter. Om du handlar med tredje part eller utbyter material med den här tredje parten när du använder Tjänsten, bekräftar du att du är fullt ansvarig för sådana transaktioner.

Garantier
Vi gör Tjänsterna tillgängliga för dig och hyr utrustningen till dig under förutsättning att:

1. De används inte för olaglig, omoralisk eller olaglig;

2. De används inte för att förolämpa eller orsaka problem;

3. Endast utrustning eller andra föremål som kan tillhandahållas av oss för användning med utrustningen ska användas för tillträde till tjänsten;

4. Att utrustningen inte går förlorad, stulen eller skadad (oavsett orsak)

5. Du följer alla rimliga instruktioner som vi ger dig relaterade till installation, service, utrustning,

6. När du försöker använda Tjänsterna är du inom räckhåll för utrustning som ingår i ett trådlöst nätverk.

7. Du säljer inte, byter ut, hyr ut, återkallar eller tillåter tillgång till Tjänsterna eller Utrustningen till andra eller tilldelar eller försöker tilldela några avgifter, pantsättning eller andra rättigheter därav, om inte annat är tillåtet av oss att göra det.

8. Du tillåter inte eller tillåter inte någon tredje part att manipulera eller försöka manipulera Utrustningen, Programvaran som genererar Tjänsterna eller annan egendom som tillhör oss eller används av oss utan vårt tidigare skriftliga samtycke.

9. Du använder inte Tjänsten för att skicka eller ta emot material som bryter mot andras upphovsrättsliga eller andra immateriella rättigheter eller annat material som är olagligt, oanständigt, opraktiskt, påtalande, förolämpande, ångerligt eller som du inte har behörighet att lämna in enligt lag, kontrakt eller annan skyldighet

10. Du använder inte Tjänsten för att avsiktligt eller hänsynslöst överföra material som innehåller programvaravirus eller några datorkoder, filer eller program som är avsedda att avbryta, skada, förstöra eller begränsa driften av programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning

11. Du avbryter inte någon annan persons användning av Satellite Broadband Service eller någon annan tjänst.

12. Du stör inte, skadar eller försämrar någon webbsida eller satellit bredbandstjänst på något sätt alls;

13. Du kan inte hacka eller försöka hacka våra system eller försöka kringgå några säkerhetsarrangemang. Du bekräftar och godkänner att om du bryter mot någon av villkoren i denna klausul har du brutit mot en väsentlig förutsättning för detta avtal och vi har rätt att säga upp avtalet utan föregående meddelande och härmed godkänna att tillhandahålla sköda oss och ersätta oss för eventuella brott mot din del eller av andra användare av den utrustning som ges till dig enligt villkoren i denna klausul.

Uppgradera och nedgradera

Endast en uppgradering eller nedgradering per kalendermånad är tillåten. Vid flera ändringsförfrågningar under samma månad kommer endast den senare att vara inloggad i vårt IT-system. Den senaste ändringen registrerad under registreringsmånaden kommer att träda i kraft den första dagen i följande månad. Vid nedgradering från en högre till en lägre order gäller en nedräkningsavgift. Vi kommer att kräva betalning av denna avgift innan du avgraderar din plan. Vi kan också kräva att du binder dig till en ny minimiperiod.

Utrustningen

Vi hyr ut utrustningen till dig så att du kan få Tjänsterna under avtalets löptid. Du får inte använda Utrustningen för något annat ändamål och du måste följa tillverkarens instruktioner och andra rimliga instruktioner som vi kan ge dig från tid till annan angående användningen av utrustningen. Du godkänner att meddela oss om du flyttar utrustningens fysiska läge av någon anledning. Vi kan be dig att bekräfta oss utrustningen. Om vi lämnar en sådan rimlig begäran ber vi dig att ge oss platsen så snart som praktiskt möjligt för dig, men i alla fall inom en kalendervecka.

Kundutrustning

När du använder egna enheter med utrustningen garanterar vi inte att utrustningen är kompatibel med eller kommer att fungera med dina enheter. Vi är inte ansvariga om du misslyckas med att komma åt tjänsten eftersom din enhet är inkompatibel med den tillhandahållna tjänsten eller (ii) inte uppfyller följande minimikrav: Windows 2000 eller senare (inklusive Windows XP, VISTA och Windows 7) eller Mac OS 10.X eller högre Nätverkskapacitet (10/100 Ethernet förutrustat).

Retur av utrustning

I händelse av uppsägning av detta avtal returnerar du utrustningen till oss på vårt huvudkontor eller returadress, som vi har informerat dig inom 30 dagar. Vi kan, om så är fallet, utse en agent eller tredje part som ställföreträdare för oss som sådan. Utrustning ska återlämnas till eller ersättning kommer att ske under förutsättning att den inte skadar eller medför större kostnader för dig.
När allt material har mottagits av oss ska vi inspektera och kontrollera utrustningen utan onödigt dröjsmål. Eventuell utrustning som anses rimligen vara skadad eller defekt på något sätt och sådan skada som inte uppstår under vårt ansvar eller i avsaknad av utrustning, kommer vi att betala en avgift som motsvarar minskningen av värdet på det skadade utrustningen antingen genom ersättning eller reparera, beroende på vad som är den mindre kostnaden, såväl som våra rimliga administrativa kostnader. Om du misslyckas med att returnera utrustningen förbehåller vi oss rätten att ansöka om Utrustningens totala ersättningsvärde, vilket värde som visas på vår hemsida.

Förlust och stöd

Eftersom utrustningen som tillhandahålls till dig är hyrd, kommer den att vara vår egendom hela tiden, därför garanterar du att ingen annan än oss (eller vår agent eller förvaltare) ska ha äganderätt, tillgänglighet eller användning av någon utrustning av utrustningen eller har något krav eller annan rättighet eller makt över något föremål.
Under hela den period då vi äger ägarskapet ska du vara ansvarig för oss och hålla oss ofarliga och hålla oss skadade för förlust eller stöld av utrustningen eller någon skada oavsett hur detta har inträffat och oavsett vem som orsakat det. Skulle utrustningen gå förlorad, stulen eller skadad av någon anledning under detta avtal och innan du returnerar den till oss, godkänner du att meddela oss om sådana omedelbara omständigheter omedelbart. I händelse av sådan förlust eller skada, avsiktlig förstörelse eller missbruk av utrustningen av dig, kommer du att vara ansvarig för att du betalar fullt ut och fullt utbytesvärde av utrustningen, vilket värde som visas på vår hemsida.

Använding av utrustningen

Från den tidpunkt då vi levererar utrustningen till dig och tills du returnerar utrustningen till oss, måste du ta rimlig hand om det. Du får inte tillåta eller tillåta någon att lägga till, störa eller ändra utrustningen på något sätt. Dela eller duplicera eventuella signallinjer och / eller kablar är strängt förbjudna. Förutom eventuella andra rättigheter som vi kan hålla kan sådana åtgärder leda till att vi upphäver Tjänsterna, avslutar avtalet och / eller att vi behåller hela eller en del av eventuell insättning som krävs av dig. Du är ansvarig för att utrustningen hålls säker och används korrekt och i detta avseende håller du med om att:
(i) När enheten inte används ska elen som den är ansluten inte stängas av och den måste förbli i vänteläge / viloläge. (ii) du kommer inte att avyttra eller bortskaffa utrustningen på något sätt, till exempel försöka sälja centen, hyra ut den till någon annan eller genom att ge säkerhet för ett lån, inteckning i egendom eller avgift , eller låta något av Utrustningen beslagtagas i samband med någon rättslig process. Du får inte flytta utrustningen till en annan plats utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Om inte vi uttryckligen har kommit överens med dig skriftligen kan endast vår personal eller våra auktoriserade agenter tillhandahålla underhålls- och reparationstjänster för tjänsten och utrustningen.

Betalning

Din prissättningsplan ger aktuell prisinformation. Där moms gäller, ingår det i avgifterna. Om inte annat avtalats skriftligen kommer vi att fakturera en faktureringsperiod i förväg för tjänsten och för uthyrning av relevant utrustning tillsammans med eventuella utestående avgifter för tjänster som aktiverats under föregående fakturiperiod. Du måste betala din faktura i sin helhet vid förfallodagen som anges på fakturan utan några avdrag.

Du ansvarar för Avgifterna från den dag vi aktiverar Tjänsten om vi inte meddelar dig något annat. Du godkänner att du är ansvarig för eventuella avgifter som uppkommit för din räkning, oavsett om dessa avgifter har uppkommit av dig eller någon annan som använde utrustningen och tjänsterna med eller utan ditt tillstånd.

Vi skickar vanligtvis en faktura, faktura sammanfattning eller kvitto, som kan vara via e-post, fax eller post, för din Service och Leasing av Utrustningen, liksom eventuella andra Giltiga avgifter och avgifter för eventuella tjänster som tidigare använts, om dessa inte har betalats för (för till exempel uppgradering av tjänster under en tidigare faktureringsperiod som redan fakturerats).

Vi ber att du betalar med kredit- eller betalkort eller direktdebitering. Betalning via andra metoder vid andra tillfällen kan resultera i en administrationsavgift på upp till 3000, – per transaktion, vilket belopp är högre. Sådana kostnader utgör ytterligare kostnader som vi ådra oss för att hantera sådana betalningar eller återspegla de ytterligare administrativa kostnaderna vi ådra oss genom att använda andra betalningslösningar. Vi kan lägga till sådana avgifter till ditt konto eller vi kan begära att sådana avgifter betalas av dig på begäran beroende på vårt kreditbetyg på ditt konto och huruvida det har eller har gått ut eller inte.
Det är ditt ansvar att ge oss uppdaterad kredit- och betalkortinformation utan onödig vistelse för att tillåta oss att samla in eventuell avgift.

När Minimiperioden löper ut, om du avslutar detta avtal eller någon av Tjänsterna mellan de datum då vi skickar fakturor till dig, måste du betala alla Avgifter som uppkommit sedan den föregående fakturan beräknades och andelen av avgifter som uppkommit till och med nästa fakturadatum. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal har du inte rätt att säga upp betalningar enligt detta avtal till följd av fel och / eller brister i Tjänsten eller andra omständigheter som är relaterade till tjänstens kvalitet.

Förfallna

Tidig betalning för förskottsbetalning, serviceavgifter och utrustningsavgifter samt eventuella andra avgifter som uppstår på grund av denna överenskommelse skall vara av avgörande betydelse. Om du inte betalar några av Avgifterna när dessa inträffar och upphör, bekräftar du att du är i standard för Current Agreement. I så fall

Om vi har försökt att samla in betalning på eller runt förfallodagen men inte har mottagits av oss inom en period på upp till 14 dagar, kommer Tjänsterna tillfälligt att ställas in. Om vi samtycker till att återansluta din tjänst kommer det att finnas en återbetalningsavgift som du måste betala innan din tjänst återupptas. Återupptagande av dina tjänster kan ta upp till tre arbetsdagar från den dag vi mottar full betalning av eventuella utestående avgifter. Vidare förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet i enlighet med avbeställningsklausulen nedan om du är van vid betalning av belopp i mer än 15 dagar från förfallodagen.

Vidare förbehåller vi oss för eventuella förseningsdagar för betalning av eventuella belopp rätt att kräva ränta från förfallodagen till dess att betalningen är fullt mottagen (oavsett om betalningsdatum är före eller efter dom eller dom om samma) eller uppåt fram till datumet för avtalets uppsägning till 3% per år över Barclays Bank plc. individuella utlåningsräntor från tid till annan. Dessa rättigheter är förutom andra juridiska rättigheter vi kan ha mot dig, som vi också kan räkna med.

Du godkänner att om avgifter inte betalas på förfallodagen och / eller din tjänst är inställd, är inga ändringar tillåtna för din plan som du får och inga ytterligare tjänster som du har beställt kan initieras av oss tills alla utestående avgifter har mottagits av oss.

Om du bryter mot mer än två betalningar av avgiften under en aktuell 12-månadersperiod har vi rätt att kräva att du förskott kvartalsvis utan rätt till eventuella rabatter.

Uppsägning av avtalet

Om avtalet upphör av dig eller oss av någon anledning, måste du betala alla avgifter till och med datum för uppsägning av din tjänst.

Utöver uppsägningsrätten har vi, om du är standard vid betalning av belopp i mer än 14 dagar från förfallodagen och alla andra rättigheter att säga upp som vi har enligt villkoren i nuvarande avtalet, kan vi också säga upp denna Avtal om det finns några av följande händer:

(i) om du bryter mot ett väsentligt villkor i detta avtal och (om det är möjligt att rätta till det) kommer du inte att korrigera förhållandet inom 21 dagar efter det att du fått skriftligt meddelande, till exempel:
(ii) eventuellt missbruk av Tjänsten av dig eller någon tredje part på ett sätt som skadar eller påverkar driften av vårt nätverk
(iii) Du eller någon annan som använder Tjänsten strider mot vår datasäkerhetspolicy
(iv) om du inte utför en väsentlig skyldighet som du ålägger enligt avtalet
(v) om du är föremål för konkurs, insolvens eller liknande förfaranden eller om det är vår rimliga åsikt att du inte kan betjäna din skuld.

Inställning av tjänsten

Utöver vår rätt att avbryta tjänsten om du inte betalar alla avgifter som betalas till oss vid förfallodagen kan vi när som helst: – Ställ tillfälligt tjänsten för reparation, underhåll eller förbättring av något av våra system, var som helst, eller tillfälligt erbjuda en ersättningstjänst eller utrustning med liknande funktion som det som tidigare erbjudits. eller – Ge instruktioner för hur du använder eller varierar Tjänsten (som du godkänner att följa) där vi med rimlighet tror att sådana instruktioner ges till dig för att säkerställa säkerhet eller underhåll av Tjänstekvalitet.
– Om det finns några ändringar eller tillägg till lagar eller regler som gäller för vår handel, drift eller affärspraxis eller policy eller annan behörig myndighet ger några instruktioner eller order som rekommenderar eller kräver tekniska ändringar eller förändringar i vår handelsverksamhet – eller affärspraxis eller politik Innan vi genomför någon av dessa åtgärder kommer vi att sträva efter att ge dig så mycket meddelande som möjligt under omständigheterna och vi kommer också att försöka återställa Tjänsten så snart som rimligt efter en tillfällig justering. Vi kan ändra eller avbryta vår tjänst utan föregående meddelande

– I en nödsituation med syfte att reparera, underhåll, förbättra eller på grund av andra operativa skäl – När vi är skyldiga av någon annan tredje part vars system vi använder för att tillhandahålla Tjänsterna. – när vi är skyldiga av polisen eller säkerhetstjänsten eller andra parter som kan ha rättslig auktoritet att utfärda sådana order, – om du eller någon annan har tillåtit att använda tjänsten, följer inte villkoren i avtalet eller några andra avtal med oss – Om du eller någon annan tillåter dig att använda Tjänsterna, skada utrustningen som vi har erhållit eller exponera den för att riskera, eller När det är bekvämt kommer vi att kontakta dig innan ändringarna görs. Vi kommer också att publicera detaljer om eventuella ändringar (inklusive relevanta datum) via vår hemsida så snart som möjligt innan ändringarna initieras

Dataskydd

Vi behandlar din personliga information som dataprocessor i enlighet med lagen om sekretess, enligt vad som är tillämpligt hela tiden (“lagen”). Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information. Om vi uppdaterar denna policy lägger vi in några ändringar på vår hemsida. Typ av uppgifter: Personuppgifter som vi hanterar är de du har gett oss via Orderformulär och andra medel så länge avtalet kvarstår.

Syfte med datainsamling: Vi använder och analyserar din personliga information för / vid:
a) Åtgärder före uppsägning av avtalet.
(b) förse dig med relevanta tjänster och utrustning,
(c) fakturera dig att använda våra tjänster och utrustning, eller ta rätt kreditbelopp från dig
(d) uppfylla våra juridiskt motiverade linser för att erbjuda försäljning
(e) och direkt marknadsföring av egna produkter och tjänster, företagsförfrågningar och andra lagstadgade uppgifter;
f) där det är nödvändigt att utöva rättigheter eller fullgörande av en skyldighet som följer av en lag eller för utövande av rättsliga åtgärder för offentliga ändamål,
(g) två för att hjälpa oss att fatta kreditbeslut eller för bedrägeribekämpning. I syfte att förhindra bedrägeri, inkasso och kredithantering, kan vi tillhandahålla information om dig och resultatet för ditt konto till kreditrapporteringsbyråer, säkerhetstjänster eller finansinstitut.
(H) ISP, att samarbeta med någon lag, styrelse, tillsynsenhet, polismyndigheter eller annan behörig myndighet i någon undersökning eller citat som rör dig eller användning av tjänster. Det kan innefatta att tillhandahålla kommunikation som sänds via Tjänsterna eller andra uppgifter om din användning av Tjänsterna till sådana myndigheter.
(i) baserat på ditt samtycke, endast för de ändamål som anges i Orderformuläret

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela personuppgifter till organ som är berättigade att erhålla detta på grundval av tillämplig lag, särskilt för genomförandet av juridiska uppgifter som utförts för allmännyttiga ändamål, liksom andra databehandlingsföretag, inklusive institutioner som handlar om inkasso och skuldhandel och på grundval av med ditt samtycke och enligt innehållet till andra myndigheter, inklusive finansinstitut och institutioner bildade enligt lagen om finansiell verksamhet från 2015 och lagen om kollektiva förhandlingar från 1988.

Överföring av personuppgifter till EBR: Vi överför din personliga information till Euro Broadband Retail Sarl (ett bolag bildat i Schweiz med säte på EPFL Innovation Park Batiment J CH-1015 Lausanne till vilken avtalet överförs på det angivna datumet.
Retention of Personal Information: Vi kommer att behålla din personliga information så länge som vi är skyldiga enligt lag. Om det inte finns något lagligt krav kommer vi bara att behålla det så länge vi behöver det. Vi kommer också att hålla lite personlig information i rimlig tid efter att avtalet har upphört – endast om du väljer att använda vår tjänst. igen.
Dina rättigheter: Det är frivilligt att skicka in din personliga information till oss. Vi kommer att göra det möjligt för dig att få tillgång till och korrigera din personliga information och rätten att lämna in ärenden i lagen i form av en skriftlig motiverad begäran om att avstå från att behandla din personuppgifter och rätten att klaga på att behandla dina personuppgifter för marknadsföring. eller överföra dem till andra dataservrar. Du kan när som helst skriva till oss och få en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat på dig. Du kan göra detta genom att fylla i ansökningsblanketten som finns tillgänglig på vår hemsida och skicka till adressen som visas på formuläret. Om du inte längre vill ha annonser från oss, vänligen kontakta vår kundtjänst och du kommer att bli befriad. Du kan välja att vara befriad från hela eller bara en del av våra marknadsföringsbidrag

Referenser

När du har beställt Tjänster från oss för att komma åt Tjänsterna, tillhandahåller vi dig en användaridentitet (användarnamn) och / eller ett unikt lösenord. Du är ansvarig för säkerheten och korrekt användning av alla användar-ID och lösenord och måste hålla dessa konfidentiella och inte ge dem till tredje part utan att först få skriftligt tillstånd från oss. Du måste meddela oss omedelbart om: –
1. Du misstänker att ett lösenord till Tjänsterna har blivit eller kan ha blivit känt för någon som inte har behörighet att använda den
2. Du glömmer ett lösenord. Med förbehåll för din tillfredsställelse med eventuella säkerhetscheck som vi rimligen kan överväga som krävs, kommer vi att ge dig ett nytt lösenord.

Om vi rimligen misstänker att det finns eller kommer troligen att vara ett brott mot säkerheten eller missbruk av Tjänsten kan vi ändra ditt lösenord och vi informerar dig därefter. Det är absolut nödvändigt att du ger oss all information som vi begär tidigt så att vi kan uppfylla våra skyldigheter enligt denna överenskommelse.

Ansvar

Vi är juridiskt ansvariga för dig endast enligt vad som anges i detta avtal. Ingenting i detta avtal ska ta bort eller begränsa vårt ansvar eller ansvar till någon som är anställd hos oss i händelse av: 1. Dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet. 2. Bedrägeri; 3. Allt som inte kan uteslutas enligt lag.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla eller oss som gör eller inte handlar i samband med kontraktsbrott, vårdslöshet eller felaktiga avtal före avtalet kommer att begränsas till det lägsta av värdet av eventuella förluster som uppstår eller:
1. Ingen begränsning för Norge för skador på egendom
2. Ingen begränsning för Norge för någon annan förlust som inte utesluts av punkt a nedan

(a) Vi är inte ansvariga för dig på något sätt för någon indirekt, följd, oavsiktlig förlust eller skada eller förlust av vinst, intäkter, goodwill, förväntade besparingar oavsett vad de kan ha inträffat och även om de förväntades av dig och anmälts till oss på något sätt. Vi är inte ansvariga för förlust till följd av att Tjänsterna uppstår, avbryts eller är otillgängliga enligt villkoren i detta avtal. Vi kommer inte att vara ansvariga för dig om något utanför vår rimliga kontroll hindrar oss från att utföra våra uppgifter eller tillhandahålla dig någon av Tjänsterna.

Diverse

Upphovsrätt

Du bekräftar att vissa material som innehåller (men inte är begränsade till) text, programvara, musik och videoklipp, fotografier / bilder, grafik, logotyper, annonser eller annan information som görs tillgänglig via Tjänsterna är skyddad av upphovsrätt, varumärke, servicemärke, patent eller annat egendomsrätt och lagar. Detta material kan ägas av oss eller av tredje part.
Du bekräftar att du endast får använda ovanstående för att du ska kunna använda Tjänsterna. Du får inte, utom vad som är rimligt nödvändigt för att använda Tjänsterna, kopiera, reproducera, distribuera, avslöja eller utöva kommersiell användning av sådant material som du kan ha erhållit när du använder Tjänsterna. Du kan från tid till annan överföra material eller innehåll under användningen av Tjänsterna. Du bekräftar att som Internetleverantör (ISP), trots att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder i vårt nätverk för att skydda säkerheten, kan sådan säkerhet inte garanteras och tredje parter får tillgång till ditt material

Att flytta
Om du ändrar din adress där du vill ha Tjänsten försöker vi, men kommer inte att vara skyldig att förse dig med din nya adress. Du kommer fortfarande att behöva betala aktuella Avgifter i förhållande till minimiperioden. Du måste ge oss minst 30 dagars varsel om du vill flytta din tjänst till din nya adress. När vi samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna till dig på din nya adress, betalar du oss de avgifter för installation av din utrustning som vi kommer att erbjuda dig när vi mottar din skriftliga flyttningsförfrågan

Tvistlösning

Norges lag ska gälla för detta avtal och till dig, och försvaret kommer att vara den norska domstolen som med rätta kan hantera ärendet (“slutanvändardomstolen”). Om en klausul eller ett villkor i detta avtal inte är rättsligt giltigt, ska den återstående delen av detta avtal vara giltig. Vi kan ersätta någon klausul eller villkor som inte är lagligt giltigt med en klausul eller ett villkor med liknande betydelse som är giltigt. En hänvisning i denna överenskommelse till en rättsregel ska, om inte annat uttryckligen anges, tolkas som hänvisning till sådan regel som ändrat eller antagen igen.

Överföring av avtalet

Detta avtal är personligt för dig och därför kan det inte överföras av dig till någon annan person utan vårt tidigare skriftliga tillstånd. Du är härmed överens om att, som Breiband.no har rätt till (i) överföra, efter eget gottfinnande, alla eller delar av våra rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta avtal till ett annat företag i Satellite Solution Worldwide Group eller till Euro Broadband Retail Sarl, Satellite Provider eller någon av dess intresseföretag (ii) Att när som helst lägga till Euro Broadband Retail Sarl, satellitleverantören, som part i denna överenskommelse. Vi meddelar dig vid tidpunkten för sådan överföring eller tillägg.

Överensstämmelser med exportkontrollagar

Din användning av denna tjänst och denna utrustning är föremål för USA: s eller Europeiska unionens sanktioner och exportlagar och förordningar samt gällande lokala lagar och bestämmelser. Du representerar att du inte är en förbjuden slutanvändare i enlighet med lagstadgade lagar, förordningar och listor inklusive men inte begränsat till,
Förenta staternas finansdepartements lista över specifikt nämnda medborgare eller blockerade personer och Europeiska unionens konsoliderade lista över personer, grupper och enheter enligt EU: s europeiska sanktionslista (“EU-betecknade personer”) och att du inte kommer att använda denna Service och denna utrustning på någon På något sätt som kan bryta mot gällande lag.

Kontakter

Om du behöver prata med oss eller att lämna ett klagomål, kontakta oss på:

TELEFON: 21 41 67 00
POST: kundservice@europasat.se
Hemsida: https://europasat.se/vanliga-fragor/

Vi kan meddela dig din begäran till dig via leverans, fax, mail eller via e-post till adressen och telefonnumret (beroende på vad som anges) enligt orderformuläret.

Installation av utrustning

Installationen kan utföras av en tredje part till detta avtal: i så fall ska kostnaderna och villkoren för installationen avtalas mellan dig och tredje part.
Om vi utför installationen av utrustningen, se nedan villkoren för installationen.
Standard installation

Med standardinstallation menar vi installationen utförd av våra installatörer vid ett besök på din adress, inklusive:
(i) Installation av antenn till yttervägg eller sluttande tak.
(ii) kabel som ligger genom en yttervägg och en innervägg eller golv;

(iv) Antenn till modem kopplar upp till 50 meter med kabel;
(iv) ansluta ett modem till en dator med upp till 7 meter kabel;
(v) Hårdvaruinstallation och kabeldragning.

Ytterligare arbete
Några olika eller ytterligare installationstjänster eller maskinvara som inte omfattas av definitionen för standardinstallation anses vara icke-standardiserade och kan medföra extra avgifter. På vår hemsida kan du alltid hitta listan över alla avgifter relaterade till standardinstallation och vidarearbete. Om installationen av Utrustningen vid din adress är otillräcklig, informerar vi dig om avgifter som ska betalas för ytterligare arbete före installationen. Om du inte godkänner dessa avgifter kan du avbryta din installation och vi betalar tillbaka dig om du redan har betalat något. Om vi skriftligen har kommit överens om att en inspektion av platsen är nödvändig, är du medveten om och accepterar att denna kostnad är utöver standardinstallationsavgiften

Tillgång till egendom

Vi ordnar en dag som passar både för installation. Du måste se till att vi har tillgång till din adress på den överenskomna dagen för att leverera Utrustningen och installera den. Om du inte är närvarande på den överenskomna installationsplatsen på den avtalade dagen, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för extra avgift för ny leverans eller installation av utrustningen eller eventuellt returbesök.
Samtycke och behörigheter
Installation av utrustningen:
(i) kräver lämplig åtkomst, både internt och externt, vid din adress och lämpliga miljö för utrustningen inklusive alla nödvändiga kabelkanaler och tillgång till el;
(ii) kan kräva samtycke eller tillstånd från någon annan, såsom husägare, boende och andra bygglov, byggkoder och / eller andra tillstånd eller tillstånd som krävs för både tillgång till och installation av utrustningen och för löpande underhåll av sådan utrustning. Du är ansvarig för att alla dessa samtyckter och behörigheter erhålls före installationen av utrustningen. Vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador eller förluster som uppstått till följd av försenad, avbruten eller ofullständig installation, överstiger inte värdet av den standardinstallationsavgift som du har kommit överens om att betala.
Elektrisk jordning

I vissa fall rekommenderar vår installatör vid behov att elektrisk jordning utförs. Underlåtenhet att installera effektiv mark på vissa platser utgör en överträdelse av lokala byggregler. Det är ditt ansvar att se till att sådant arbete är utfört i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Vår installatör kommer att erbjuda en pipeline för jordning, men det kan inte vara att han eller hon är en certifierad elektriker och därför inte kan slutföra grunden. Därför är det ditt ansvar att se till att en certifierad elektriker fullbordar sådant arbete.

Nätverkshanteringspolicy
Tjänsten erbjuds av oss baserat på de tekniska och nätverkslösningar som finns tillgängliga vid avtalets gång. För att undvika överbelastning av nätverk och säkerställa integritet och säkerhet har vi definierat en nätverkskvalitetspolicy (eller “Fair Use Policy”). Det är möjligt att ett litet antal användare kan vara ansvariga för att generera stora trafikvolymer i våra nätverk, vilket kan påverka den tjänst som erbjuds dig. I detta avseende och bara så länge som nödvändigt för att skydda nätverket till gagn för alla användare, kan vi vid behov införa tillfälliga mekanismer för att begränsa den intensiva användningen av nätverksresurser. Detta kommer att ske med respekt för likabehandling av användare och endast där det kan vara nödvändigt. I förhållande till detta kan interferens implementeras i hastighetsgränser, främst på applikationer som involverar större nätkapacitet (till exempel peer-to-peer, fildelning). Detaljer om de enskilda nätverkshanteringsaktiviteterna meddelas alltid på vår hemsida, där specifik teknisk information finns tillgänglig för varje plan. Vi förbehåller oss rätten att ändra nätverkskvalitetspolicy från tid till annan, där vi enligt vår rimliga åsikt uppskattar att sådana ändringar kommer att vara till nytta för alla som kunder.

Obegränsade planer

När vi erbjuder planer som innehåller obegränsat dataförbrukning betyder det inte att dessa planer är befriade från nätverkshantering. De obegränsade datatjänstplanerna innehåller inte någon månatlig datalokalisering. Mängden data du använder kommer inte att påverka hastigheten på dina tjänster om inte nätverket är överbelastat. Beroende på planen kan vi efter en viss mängd dataanvändning under din månatliga mätperiod prioritera dina data bakom andra kunder under nätverksöverbelastning, vilket leder till långsammare hastigheter. När du startar den första dagen i din månads mätperiod kommer alla uppladdade och nedladdade data som överförs med din tjänst att inkluderas i förhållande till GB-tröskeln. Vid slutet av din månads mätperiod återställs din datanvändning till noll. I allmänhet, när nätverket är överbelastat (dvs. upptagen), kommer alla kunder att få långsammare internethastigheter. Hemsidor och videor kan svara och ladda långsammare än under perioder då det inte finns någon överbelastning. Om du har konsumerat mer än din Plans fördelning av prioriterade data och nätverket är överbelastat, kommer dina hastigheter att bli ännu långsammare.

Streaming av video
Varje obegränsad dataplan har olika kvalitetsströmmande videor. Fastän varje obegränsad dataplan erbjuder servicehastigheter som kan spela video av högre kvalitet, bestäms videokvaliteten för den obegränsade dataplanen enligt informationen som presenteras på vår webbplats. Videouppspelningskvaliteten kan variera eftersom vissa videokällor kan spelas med bättre kvalitet

Hastighet och faktorer som påverkar hastighet
Tjänstens hastighet kan variera avsevärt beroende på om alla enheter uppfyller minimikraven och datorns prestanda (inklusive förekomst av virus eller skadlig kod), inklusive villkor, nätverks- eller internetöverbelastning, antalet slutanvändare i ett hushåll vid en viss tidpunkt, är alla objekt som vi inte kontrollerar. Andra faktorer kan också påverka webbhastigheter.

Uppgradering
Du kan uppgradera din tjänst till en högre nivå, om tillgänglig. Om du gör det kommer din dataanvändning för den föregående mognadsmånaden fortfarande att finnas med i datakalkylerna (pro rata) under den första månaden för din nya uppgraderade tjänst (det vill säga ditt datakonto återställs inte i början av den första månaden för någon uppgraderad tariff). Det finns ingen särskild avgift för att uppgradera din plan, bara den nya nivån på månadsvisa (eller periodiska) serviceavgifter.

Stora konsumenter
Om du missbrukar tjänsten på ett rimligt sätt så att det förbrukar en oproportionerlig eller överdriven mängd bredbandstäckning, kan du bli föremål för ytterligare prioriteringar eller begränsningar. I det avseendet kontaktar vi dig för att verifiera din användning och be dig att minska förbrukningen under 150 GB eller fråga om tillgänglighet att uppgradera till en mer lämplig Plan för din typ av konsumtion. I de fall där konsumtionen fortsätter att vara tung kan vi begränsa priset, avbryta tjänsten eller säga upp avtalet genom att ge dig 30 dagar i förväg

Om oss

Europasat är den största leverantören av satellitbredband i Europa med kunder i 28 länder. Vi når ut till delar av landet där fiber inte når, och hjälper familjer att koppla sig upp mot supersnabbt bredband.